U bevindt zich hier: Home

Red de rijke Weide. Teken de Petitie.

 • Informatiepaneel in Greidefugelgebiet Soarremoarre

  In Greidefûgelgebiet Soarremoarre is een informatiepaneel geplaatst over de weidevogelboerderijen en de soorten die in de omgeving te zien zijn
 • Informatiepaneel in Greidefugelgebiet Soarremoarre

  In Greidefûgelgebiet Soarremoarre is een informatiepaneel geplaatst over de weidevogelboerderijen en de soorten die in de omgeving te zien zijn
 • Informatiepaneel in Greidefugelgebiet Soarremoarre

  In Greidefûgelgebiet Soarremoarre is een informatiepaneel geplaatst over de weidevogelboerderijen en de soorten die in de omgeving te zien zijn
 • Weidevogels 2015

  Weidevogels 2015 – Harmen van der Bij 2015: Het eerste jaar dat er niet naar kievitseieren gezocht mocht worden. Zouden er meer nesten zijn, uitkomen en kuikens vliegvlug worden? We zullen het zien. Halverwege maart  waren de kieviten volop aan de leg. Het eerste “broedsje fan in ljip” (4 kievit eieren) vonden we al op 6 maart. Door dat we vorig jaar behoorlijk last van muizen hadden moesten we dit jaar 24 ha doorzaaien. We hebben de “nazorgers” – ja zo noemen we ze nog steeds ook al mogen ze niet meer naar eieren zoeken – opgebeld met de vraag of ze de nesten wilden opzoeken en markeren zodat wij vlot konden doorwerken. Het land doorgezaaid, gesleept, gerold en bemest. Als je de stippenkaart bekijkt dan kun je wel begrijpen dat dit al slingerend om de nesten moest met een machine van 6 meter breed. Vrijdag 17 april hebben we 3 koeien in het perceel extensief weiden gedaan, nadat we draden om de nesten hadden gespannen zodat de koeien niet bij de nesten konden. De draden hebben we verbonden met het schrikapparaat, anders “rollen” de koeien de draad al spelend op en vertrappen daarmee de legsels. De melkkoeien zijn op Koningsdag naar buiten gegaan, ook op die percelen hebben we eerst draden om de nesten gespannen
 • Particulier natuurbeheer Familie Vrolijk, rapportage 2015

  Situatieschets Het gebied meet 29 hectaren, verdeeld over 10 percelen
 • Luchtfoto van plasdras

  De plasdras is prachtig te zien op deze luchtfoto!
 • Steltkluten in plasdras

  De plasdras bij Gerwin Euverman is een succes, er komen verschillende vogels op af
 • Waterpomp voor plasdras

  Begin 2015 is er een waterpomp geplaatst om zo makkelijker water op het weiland te pompen voor de plasdras
 • Broedseizoen 2014: verhaal van Harmen van der Bij

  Weideseizoen 2014   Na een bijna winterloze winter waarin het gras gewoon door groeide, ging de “winter” rustig over in het voorjaar. Het landwerk kon vroeg en vlot gedaan worden, daarna het waterpeil weer omhoog, waardoor het water in de greppels stond. Dit jaar hebben we met medewerking van de provincie Fryslân en het waterschap op nog drie percelen hoogwater waarbij in één perceel een greppel van 50 cm breed water en 25 m lang. Ook twee buren deden in dit project mee waardoor er een gebied van goed 20 ha verhoogd waterpeil ontstond.   Op een keer dit jaar, dat ik het uitgestelde maaidata land maaide, waren er een paar ooievaars op zoek naar voer
 • Overzicht nesten 2014

  Overzicht van nesten van scholekster (2014)
 • Vogelbeheer rapportage 2014

  Particulier natuurbeheer Familie Vrolijk,  rapportage 2014   Situatieschets Het gebied meet 29 hectaren, verdeeld over 10 percelen
 • Open dag Bezoekboerderij: ruim 1000 bezoekers

  Open Dag op zaterdag 19 april bij Bezoekboerderij “Het Achterhuis”.   José Zijderveld: "Om 10 uur begon de Open Dag op onze boerderij, met best wel frisse temperaturen en behoorlijk veel wind
 • Van plankgas naar kruiden en vogels

  Een studiereis naar India heeft de melkveehouders Sjoerd Miedema en Janna van der Meer uit Haskerdijken geïnspireerd om kruiden in zetten voor gezonde koeien en melk.   Daarnaast zetten ze zich in voor een aparte melkstroom voor kruidenmelk.   Lees hier het complete artikel uit de Leeuwarder Courant
 • Nieuwe plasdras bij Sjirk Reijenga

  Begin maart 2013 is een nieuwe plasdras aangelegd op de boerderij van Sjirk Reijenga in Idzega
 • Broedseizoen 2013: verhaal van Harmen van der Bij

  Broedseizoen 2013 Nadat koning winter in maart het land uit was, tenminste dat dachten we, kwam hij in april nog even terug
 • Kruidenrijk grasland

  Juni 2013: Kruidenrijk grasland bij Thom de Groot
 • Plasdras klaar

  Vorige week is bij weidevogelboer Steven van der Zee bij het Friese Rohel deze plasdras voor weidevogels opgeleverd
 • Arjen Boerhorst

  Schapenboerderij “De Hoge Kamp” is gelegen op het oude land van Texel tussen Den Burg en Den Hoorn
 • Informatiebord bij Henk van Rijn

  Bij Henk van Rijn is een informatiebord over weidevogels en weidevogelboerderijen geplaatst
 • Plasdras bij Koos Verlaan

  Er is een nieuwe plasdras aangelegd op het bedrijf van Koos en Fokelina Verlaan. In januari is met een kraan tweederde van het 40 meter brede perceel in het midden wat uitgediept
 • Murk Nijdam in beeld bij Slachtemarathon

  De boerderij van weidevogelboer Murk Nijdam (dit jaar 100 paar gruttto's op 40 ha) lag zaterdag 16 juni 2012 aan de route van de befaamde Slachtemarathon
 • Informatiebord weidevogelboerderijen geplaatst

  In het voorjaar van 2012 is bij ons een informatiebord over weidvogelboerderijen geplaatst
 • Meer hoogwatersloten in Bovenkerkerpolder

  In de Bovenkerkerpolder wordt het project met hoogwatersloten flink uitgebreid: het aantal hectares wordt vertwintigvoudigd
 • Website www.beheerweidevogels.nl online

  Onlangs is de website www.beheerweidevogels.nl online gegaan
 • Werkzaamheden bij Thom de Groot

  Februari 2012: Om de omstandigheden voor weidevogels verder te verbeteren wordt het waterpeil in een deel verhoogd met een stuw
 • Bijzonder uitje op bezoekboerderij Het Achterhuis

  Een bijzonder uitje op bezoekboerderij Het Achterhuis
 • Gluurmuur bij de familie Zijderveld

  Gluurmuur bij de familie Zijderveld Onlangs is de nieuwe gluurmuur, bekostigd door Vogelbescherming, geplaatst bij de familie Zijderveld in Leerdam
 • Harmen van der Bij - Verslag weidevogelseizoen 2011

  Verslag weidevogelseizoen 2011 Na de winter hebben we het zomerwaterpeil weer in de sloten, wat inhoud dat het water ten opzichte van de winter met 20 cm is verhoogd. Dan is het wachten op de weidevogels, ze laten niet lang op zich wachten: begin maart waren ze er al aan het foerageren in het plasdras
 • Hessel Agema

  Het weidevogelseizoen 2011 verliep met horten en stoten en duurde verrassend lang
 • Jan Vrolijk

  Particulier natuurbeheer Jan Vrolijk, rapportage 2011   Situatieschets Het gebied meet 29 hectaren, verdeeld over 10 percelen
 • Zwolse weidevogelboerderij heeft succes

  De weidevogelboerderij van de familie Pelleboer aan de Oude Wetering 139 in Mastenbroek heeft succes
 • Wout Boer

  Lichte groei weidevogelstand Giethoorn-Wanneperveen in 2010 Obe Brandsma De belangrijkste resultaten samengevat: · Het onderzoeksgebied Giethoorn-Wanneperveen (229 ha) is één van de weinige gebieden in Nederland waar de weidevogelgemeenschap nog vrijwel compleet is
 • Marnix Knetemann

  Gisterenochtend (1 augustus 2011) zat er op ons weideland aan de Noorderweg (op de achtergrond is de A7 te zien) een groep van maar liefst negen zwarte ooievaars
 • Hessel Agema plaatsing paneel

  In 2005 is de plas e.o
 • Dico Joha

  Als weidevogelboer stel ik m'n weilanden beschikbaar voor de weidevogels zodat ze beschermd worden en in alle rust kunnen broeden. Na het broedsizoen maai ik de percelen en maak daar weidevogelhooi-en gras van. Van dit smakelijke ruwvoer produceren m'n ruwvoerkoeien melk en vlees.
 • Sjirk Reijenga

  De foto's tonen de landerijen van de familie Reijenga met plas-dras  
 • Thom de Groot

  Door de extreme droogte heb ik het slootpeil omhoog gebracht, zoals je kunt zien loopt het in de greppels
 • Schoolklassen op excursie bij Wim van Ittersum

  Wim van Ittersum: 'Op 19 april is een klas van AOC de groene Welle op bezoek geweest, zij hebben les gekregen over weidevogels.'     Op 27 april is groep 1-3 van de plaatselijke basisschool op bezoek geweest: 'De kinderen van groep 1 en 3 hebben in het weiland bij Wim van Ittersum eieren gezocht en gevonden
 • Kemphanen in april

  De plasdraspercelen doen hun werk! Vanaf de eerste dag zitten er al veel vogels
 • Bezoekersruimte open bij plasdras bij de familie Zijderveld in Leerdam

  Jan en José Zijderveld: " Onze nieuwe bezoekersruimte is klaar met een prachtig uitzicht op de plasdras
 • Steven van der Zee

  De nieuwe greppel plasdras trekt al veel weidevogels aan! Eind maart zaten er al ongeveer 70 grutto's op en de plas trekt ook kemphanen en wulpen aan
 • Kees Lambalk

  Kees Lambalk heeft op 26 maart tijdens het strooien van kunstmest een gruttonest met twee eieren gevonden op het perceel waar het bosje van Toon opstaat in de Bovenkerker Polder
 • Broer Voolstra

  Op 3 april zijn er 32 kievitsnesten geteld bij Broer Voolstra in Oldeboorn. 'Vooral na de regenbui is het snel gegaan
 • Teunis Jacob en Nelie Slob

  Op zaterdag 5 maart is de eerste grutto van dit jaar op de boerderij gehoord en gezien!
 • Gerwin Euverman

  Ko-Kalf De naam van dit bedrijf is Ko-Kalf , wilt u meer informatie over dit bedrijf kijk dan op onze website; www.ko-kalf.nl
 • Murk Nijdam

  Voorjaar 2012: Kemphanenstrijd bij Murk Nijdam! Kijk hier voor het filmpje dat Gerrit Gerritsen op 9 mei maakte. Murk Nijdam heeft twee prachtige plas-drasjes met vogelkijkhutten
 • Henk van Rijn

  Weidevogelbeheer is voor ons..
 • Egbert Zorgdrager

  Weidevogelboer op een eiland   Wij, Karina en Egbert Zorgdrager, hebben een biologisch melkveebedrijf op Terschelling
 • Jan en José Zijderveld

  Bezoekboerderij 'Het Achterhuis'   Wij zijn een gangbaar bedrijf maar gebruiken geen kunstmest en zeer weinig antibiotica, alleen als het echt nodig is
 • Harmen van der Bij

  Efkes bourkje en foarstelle (even op en rond de boerderij kijken en voorstellen)   Wij, Harmen en Idske van der Bij – Wiersma wonen in het Friese Aldeboarn. Op onze boerderij hebben we 85 melkkoeien en bijbehorend jongvee, in totaal 150 stuks. Wij zijn een zogenaamd gangbaar melkveebedrijf met weidegang. Die weidegang is heel belangrijk voor de koeien, wij vinden dat een koe als het kan in de wei hoort
 • Wout Lam

  Ik zal mij eerst even voorstellen: mijn naam is Wout Lam. Ik ben 20 (geweest) en woon en werk met mijn gezin in Westbroek, een klein dorpje onder de rook van Utrecht (mits de wind zuid is)
 • Kees van 't Klooster

  Kees van 't Klooster heeft sinds 1997 een biologisch melkveebedrijf met 85 Holstein-Frisian melkkoeien
 • Naar een biologisch vleesveebedrijf

  We hebben nu nog een gangbaar melkveebedrijf en per 1 mei schakelen we om naar een biologisch vleesveebedrijf
 • Jaring Brunia

  Jaring Brunia heeft het ouderlijk bedrijf volledig gereorganiseerd en toekomstbestendig gemaakt, juist door onconventionele keuzes te maken
 • Boerderij in polder Zeevang

  Onze boerderij ligt in de polder De Zeevang
 • Klaas Oevering

  Samen met mijn vrouw Tjitske zijn wij maatschap K&T Oevering
 • Piet Idserda

  Piet Idserda heeft een gangbaar melkveebedrijf en doet veel aan duurzame landbouw, maatregelen om het bodemleven te stimuleren om zo niet alleen te zorgen voor een goede grasgroei maar vooral veel voedsel voor weidevogels. In februari 2010 is er 1 ha plasdras aangelegd en dat heeft een positieve invloed op weidevogels
 • Deelnemende boeren

  Overijssel Drenthe Gelderland Friesland Groningen Flevoland Noord-Holland Zuid-Holland Utrecht Limburg Noord-Brabant Zeeland
 • Weidevogelboeren gezocht!

 • Boer in Beeld